CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

ErgoSAM: A preproduction risk identification tool

Jonas Laring (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem) ; Marita Christmansson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem) ; Roland Kadefors ; Roland Örtengren (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem)
Human Factors and Ergonomics in Manufacturing Vol. 15 (2005), 3, p. 309-325.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: ergonomi, produktionsutveckling, SAM, balansering, arbetsorganisationDenna post skapades 2010-04-19.
CPL Pubid: 120019

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem (2005-2017)
Institutionen för arbetsvetenskap (1954-2011)

Ämnesområden

Produktionsteknik
Arbetsvetenskap och ergonomi
Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur