CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Assessing the Potential of Predictive Control for Hybrid Vehicle Powertrains using Stochastic Dynamic Programming

Lars Johannesson (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik) ; Mattias Åsbogård ; Bo Egardt (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik)
8th International IEEE Conference on Intelligent Transportation Systems (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 11999

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Reglerteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur