CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On Powertrain Oscillation Damping using Feedforward and LQ Feedback Control

Maria Bruce (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik) ; Bo Egardt (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik) ; Stefan Pettersson (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik)
Proceedings of the IEEE Conference on Control Applications, Toronto, Canada (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-01-19. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 11998

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Reglerteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur