CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Transient Control of Variable Geometry Turbine on Heavy Duty Diesel Engines

Anders Ekdahl (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik)
Proceedings of IEEE Conference on Control Applications, Toronto, Canada (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-01-19.
CPL Pubid: 11997

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Reglerteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur