CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Evaluations of a 4G Uplink System Based on Adaptive Single-Carrier TDMA

Wei Wang (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Tony Ottosson (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Tommy Svensson (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Arne Svensson (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Mikael Sternad
Proceedings IEEE Vehicular Technology Conference Fall, Dallas, Texas, USA (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: wireless-ipDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 11996

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Information Technology

Chalmers infrastruktur