CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Synthesis of Switched Linear Systems without Sliding Motions

Stefan Pettersson (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik)
2005 International Symposium on Intelligent Control, Limassol, Cyprus (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-01-19.
CPL Pubid: 11993

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Reglerteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur