CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Consumers and IT-mediated Services: Aspects of Informatics in Everyday Life

MariAnne Karlsson (Institutionen för konsumentteknik)
"Att alltid nås och kunna nå". Skiftliga bidrag vid Nordiskt radionseminarium om mobila tjänster. Hotel Gothia Towers, Göteborg, 10-11 oktober, 2002 (2002)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: konsumentteknik, IT-medierade tjänster, vardagslivDenna post skapades 2010-04-16. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 119920

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för konsumentteknik (1900-2003)

Ämnesområden

Telekommunikation
Övrig annan teknik
Teknik och social förändring

Chalmers infrastruktur