CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Adaptive TDMA/OFDMA for Wide-Area Coverage and Vehicular Velocities

Mikael Sternad ; Sorour Falahati (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Tommy Svensson (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Daniel Aronsson
14th IST Mobile & Wireless Communications Summit, Dresden, Germany (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 11990

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Information Technology

Chalmers infrastruktur