CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Flexible learning and teaching

A challenge to teachers in higher education

Elisabeth Saalman (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers))
ALE2008 Iniversedad Nacional, Facultad de Ingeniera, Universidad de los Andes, Bogota Colombia (2008)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-04-16.
CPL Pubid: 119883

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers) (2003-2017)

Ämnesområden

Pedagogik

Chalmers infrastruktur