CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

In control we trust: The use of informal control mechanisms in interorganisational projects

Ulrika Badenfelt (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2010. ISBN: 978-91-7385-412-2.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2010-04-16. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 119873

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2010-06-22
Tid: 13:00
Lokal: Vasa 6
Opponent: Mats Engwall

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 3093