CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Model Predictive Control of Automotive Powertrains with Backlash

Adam Lagerberg (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik) ; Bo Egardt (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik)
16th IFAC World Congress, Prague, Czech Republic (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-01-19. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 11985

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Reglerteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur