CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

RSFQ Digital Signal Processor for Interference Cancellation

Irina Kataeva ; Hongxia Zhao (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Henrik Engseth ; Elena Tolakcheva ; Anna Kidiyarova-Shevchenko
IEEE trans on Applied Superconductivity Vol. 15 (2005), 2, p. 405-410.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-12.
CPL Pubid: 11984

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


On interference suppression techniques for communication systems