CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Improving ICT literacy: some suggestions

In shifting Perspectives in Engineering Education.

Elisabeth Saalman (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers)) ; Michael Christie (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers))
Chalmers University of Technology, ISBN:91-631-8476-1, (2005)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-04-15.
CPL Pubid: 119834

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers) (2003-2017)

Ämnesområden

Pedagogik

Chalmers infrastruktur