CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Towards a Wireless Network for Traffic Safety Applications

Mats Rydström (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Arash Tahmasebi Toyserkani (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Erik G. Ström (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Arne Svensson (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem)
Proceedings RadioVetenskap och Kommunikation, Linköping, Sweden p. 375-380. (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: safe-trafficDenna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2014-09-29.
CPL Pubid: 11981

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur