CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Characterization of Voltage Variations in the Very-Short Time-Scale

Math Bollen ; Irene Y.H. Gu (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling)
IEEE Transactions on Power Delivery Vol. 20 (2005), 2, p. 1198-1199.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 11980

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Signalbehandling (1900-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur