CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Categorization and Analysis of Power System Transients

Math Bollen ; Emmanouil Styvaktakis (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling) ; Irene Y.H. Gu (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling)
IEEE Transactions on Power Delivery Vol. 20 (2005), 3, p. 2298-2306.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 11979

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Signalbehandling (1900-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur