CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A unified analysis for coded DS-CDMA with equal-gain chip combining in the downlink of OFDM systems

Anders Persson (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Tony Ottosson (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Erik G. Ström (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem)
IEEE Transactions on Communications Vol. 53 (2005), 2, p. 289-298.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: cdma, ofdmDenna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2013-05-22.
CPL Pubid: 11978

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur