CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Design för alla utbildning = Universal design education

Jan Paulsson (Sektionen för arkitektur) ; Kristina Sahlqvist
2004. ISBN: 978-91-971345-5-2.- 256 s.
[Bok]


Denna post skapades 2010-04-14.
CPL Pubid: 119724

 

Institutioner (Chalmers)

Sektionen för arkitektur (1964-2004)
Högskolan för design och konsthantverk (GU)

Ämnesområden

Konst

Chalmers infrastruktur