CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Phase control in high-temprature superconductors

M. Osada ; M Kakihana ; Mikael Käll (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; J. Bäckström ; Lars Börjesson (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik)
Key Engineering Materials Vol. 269 (2004), p. 91-94.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 11968

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur