CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Piloting Time-Tours: Experiences from the Development and Implementation of a Computer Based Exhibition in West Sweden

Per Stenborg ; Jonas Tornberg (Institutionen för arkitektur) ; Johan Ling ; Mats Söderström ; Chris Sevara ; Liane Thuvander (Institutionen för arkitektur)
Fusion of Cultures: Abstracts from the XXXVIII Annual Conference on Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology, CAA2010, edited by F. Javier Melero, Pedro Cano, Jorge Revelles p. 115-118. (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: GIS, Tids-GIS, AR, TillgängliggörandeDenna post skapades 2010-04-12. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 119642

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för historiska studier (GU)
Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Lantmäteri
Markvetenskap
Pedagogiskt arbete
Arkeologi, nordeuropeisk
Kulturstudier

Chalmers infrastruktur