CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Jet Noise Modeling Using Synthetic Anisotropic Turbulence

Mattias Billson (Institutionen för tillämpad mekanik) ; Lars-Erik Eriksson (Institutionen för tillämpad mekanik) ; Lars Davidson (Institutionen för tillämpad mekanik)
10th AIAA/CEAS Aeroacoustics Conference, AIAA 2004-3028, Manchester, United Kindom (2004)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 11964

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)

Ämnesområden

Beräkningsfysik

Chalmers infrastruktur