CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A finite element method with discontinuous rotations for the Mindlin-Reissner plate model

Peter Hansbo (Institutionen för matematiska vetenskaper) ; David Heintz (Institutionen för matematiska vetenskaper) ; Mats G. Larsson
(2010)
[Preprint]


Denna post skapades 2010-04-12.
CPL Pubid: 119629

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Tillämpad matematik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Adaptive finite element methods for plate bending problems


Ingår i serie

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2010:16