CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Anisotropic Formulation of the

Mattias Billson (Institutionen för tillämpad mekanik) ; Lars-Erik Eriksson (Institutionen för tillämpad mekanik) ; Peter Jordan ; Lars Davidson (Institutionen för tillämpad mekanik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2004.
[Rapport]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 11962

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)

Ämnesområden

Beräkningsfysik

Chalmers infrastruktur