CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Dielectric properties of polyethylene foams at medium and high frequencies

Martin Strååt (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Igor Chmutin ; Antal Boldizar (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer)
Transactons of the Nordic Rheology Society Vol. 18 (2010), p. 107-116.
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Dielectric properties, polyethylene, foamDenna post skapades 2010-04-10. Senast ändrad 2010-06-02.
CPL Pubid: 119570

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer (2005-2017)

Ämnesområden

Materialteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


On the production of polyethylene dielectrics and conductive polymer composite fibres