CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Some Basic Problems of Modeling Transient Premixed Turbulent Flames

Andrei Lipatnikov (Institutionen för tillämpad mekanik)
Deflagrative and Detonative Combustion (978-5-94588-071-9). p. 79-92. (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2010-04-09.
CPL Pubid: 119501

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur