CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Bond valence analysis of reverse Monte Carlo produces structural models; A way to understand ion conduction in glasses

S. Adams ; Jan Swenson (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik)
J.ournal of Physics: Condensed Matter Vol. 17 (2005), p. 87.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 11946

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur