CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Experimental Validation of Nonlinear Predictive Algorithms for Steering and Braking Coordination in Limit Handling Maneuvers

Paolo Falcone (Institutionen för signaler och system, Mekatronik) ; Francesco Borrelli ; H. Eric Tseng ; Davor Hrovat
10th International Symposium on Advanced Vehicle Control (AVEC), August 22-26, 2010, Loughborough, UK (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2010-04-08. Senast ändrad 2017-06-28.
CPL Pubid: 119428

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Mekatronik (2005-2017)

Ämnesområden

Reglerteknik
Signalbehandling

Chalmers infrastruktur