CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Relaxational dynamics in polymer gel electrolytes investigated by quasi-elastic neutron scattering

Daniel Andersson (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; Dennis Engberg (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; Jan Swenson (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; Christer Svanberg (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; W.S. Howells ; Lars Börjesson (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik)
Journal of Chemical Physics Vol. 122 (2005), p. 234905.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 11942

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur