CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Comment on "Merging of a and slow beta relaxation in supercooled liquids"

Rikard Bergman (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; Christer Svanberg (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik)
Physical Review E Vol. 72 (2005), 4, p. 043501.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28.
CPL Pubid: 11941

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur