CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Dielectric and calorimetric studies of hydrated purple membrane

Peter Berntsen (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; Rikard Bergman (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; Helén Jansson (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; M. Weik ; Jan Swenson (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik)
Biophysical Journal Vol. 89 (2005), p. 3111.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 11940

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Dynamics of Biomembranes and Rheological Properties of Living Cells


Dynamics of biological membranes and associated water