CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Morphological aspects of metal ion diffusion in wood under acid conditions

Anna Saltberg (Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik) ; Harald Brelid (Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik)
The 13th International Symposium on Wood, Fibre and Pulping Chemistry, Auckland, New Zealand, May 2005 Vol. vol. 3 (2005), p. pp. 341.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-01-19.
CPL Pubid: 11939

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur