CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Balancing Competition and Regulation

Erik Bohlin (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle) ; G. Madden
Telecommunications Policy (0308-5961). Vol. 34 (2010), 1-2, p. 1-3.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Communication, Information Science & Library Science, TelecommunicationsDenna post skapades 2010-04-08. Senast ändrad 2016-07-01.
CPL Pubid: 119372

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle (2005-2016)

Ämnesområden

Övrig industriell teknik och ekonomi
Teknik och social förändring

Chalmers infrastruktur