CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Study on Engine Health Monitoring in the Frequency Domain

S. Borguet ; Mattias Henriksson (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik) ; Tomas McKelvey (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling) ; O. Léonard
ASME Turbo Expo 2010: Power for Land, Sea and Air p. GT2010-22635. (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2010-04-07. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 119337

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Reglerteknik (2005-2017)
Institutionen för signaler och system, Signalbehandling (1900-2017)

Ämnesområden

Reglerteknik
Signalbehandling

Chalmers infrastruktur