CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Innovation in construction

Jan Bröchner (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service management)
The Handbook of Innovation and Services: A Multi-disciplinary Perspective, eds F. Gallouj and F. Djellal p. 743-767. (2010)
[Kapitel]

Nyckelord: construction, innovation, services


Cheltenham: Edward ElgarDenna post skapades 2010-04-06. Senast ändrad 2016-12-06.
CPL Pubid: 119273

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service management (2005-2016)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik
Industriell organisation, administration och ekonomi
Företagsekonomi

Chalmers infrastruktur