CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Characterization of GaAs membrane circuits for THz heterodyne receiver applications

Huan Zhao (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fysikalisk elektronik) ; Aik Yean Tang (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fysikalisk elektronik) ; Peter Sobis (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fysikalisk elektronik) ; Vladimir Drakinskiy (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fysikalisk elektronik) ; Tomas Bryllert (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fysikalisk elektronik) ; Jan Stake (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fysikalisk elektronik)
21st International Symposium on Space Terahertz Technology, Oxford, UK (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2010-04-06. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 119251

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fysikalisk elektronik (2007-2010)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur