CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Spectroscopic Characterization of the conformational states of the bis(triluoromethanesulfonyl)imide anion (TFSI-)

M. Herstedt ; M Smirnov ; Patrik Johansson (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; M. Chami ; J. Grondin ; L Servant ; J.C. Lassègues
Journal of Raman Spectroscopy 36, p. 762-770. (2005)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2014-12-09.
CPL Pubid: 11918

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur