CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Vedbränslen i nytt ljus

rök - partiklar - antioxidanter

Göran Petersson (Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap)
2004. - 4 sidor s.
[Rapport, populärvetenskaplig]

* Samma antioxidanter från vedrök som från rökta livsmedel * Metoxifenoler både från vedeldning och från frukter och vin * Ofarliga och farliga partiklar i rök från vedeldning * Anpassning till rök sedan stenålderselden * Skogsbränder, vedeldning och ozonbildning * Metan och minskad växthuseffekt * Framtid för vedeldning i tät bebyggelse

Nyckelord: biobränslen, ved, pellets, förbränning, luftföroreningar, partiklar, metoxifenoler, VOCDenna post skapades 2010-04-02. Senast ändrad 2010-07-30.
CPL Pubid: 119174

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap (2002-2004)

Ämnesområden

Miljökemi
Miljöteknik

Chalmers infrastruktur