CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The segmental and rotational dynamics of PPO investigated by neutron scattering and molecular dynamics simulations

C. Tengroth ; Dennis Engberg (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; P. Carlsson ; P. Ahlström ; W.S. Howells ; Göran Wahnström (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori) ; Lars Börjesson (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik)
Soft Materials Vol. 3 (2005), p. 1-20.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-05. Senast ändrad 2017-06-28.
CPL Pubid: 11916

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik (1900-2015)
Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori (1900-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur