CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Local Structure of Technologically Modified g-GeS2: Resonant Raman and Absorption Edge Spectroscopy Combined with ab initio calculations

R. Holomb ; Patrik Johansson (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; V. Mitsa ; I. Rosola
Philosophical Magazine Vol. 85 (2005), 25, p. 2947-2960.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2014-12-09.
CPL Pubid: 11913

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur