CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Energy-dependence of light-induced changes in g-As45S55 during recording the micro-Raman spectra

R. Holomb ; V. Mitsa ; Patrik Johansson (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; N. Mateleshko ; Aleksandar Matic (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; M. Veresh
Chalcogenide Letters Vol. 2 (2005), 7, p. 63-69.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 11908

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur