CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Fabrication of reverse symmetry polymer waveguide sensor chips on nanoporous substrates using dip-floating

Robert Horvath ; Henrik C. Pedersen ; Nina Skivesen ; Christer Svanberg (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; Niels B. Larsen
Journal of Micromechanics and Microengineering Vol. 15 (2005), p. 1260-1264.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28.
CPL Pubid: 11907

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur