CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Wiki as a Collaborative Language- Learning Tool

Linda Bradley (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers) ; Linnécentret for forskning om lärande (LinCS)) ; Berner Lindström ; Hans Rystedt
CALICO, Tempe, Arizona, USA. “Language learning in the era of ubiquitous computing” (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2010-03-31. Senast ändrad 2011-01-20.
CPL Pubid: 119030

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers) (2003-2017)
Linnécentret for forskning om lärande (LinCS) (GU)
Institutionen för pedagogik och didaktik (1954-2010)
Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU) (GU)
Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande och undervisning (1954-2010)

Ämnesområden

Pedagogik

Chalmers infrastruktur