CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Dynamics of water in strawberries and red onion by dielectric spectroscopy

Helén Jansson (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; Caroline Huldt (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens teori) ; Rikard Bergman (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; Jan Swenson (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik)
Physical Review E Vol. 71 (2005), p. 011901.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 11903

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik (1900-2015)
Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens teori (1900-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur