CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Integrating a wiki in an environment for collaborative language learning

Linda Bradley (Chalmers bibliotek, Centrum för fackspråk och kommunikation ; Institutionen för pedagogik och didaktik ; Linnécentret for forskning om lärande (LinCS)) ; Berner Lindström ; Hans Rystedt ; Sylvi Vigmo
EUROCALL, Székesfehérvár, Ungern (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2010-03-31. Senast ändrad 2011-01-20.
CPL Pubid: 119026

 

Institutioner (Chalmers)

Chalmers bibliotek, Centrum för fackspråk och kommunikation (2006-2008)
Institutionen för pedagogik och didaktik (1954-2010)
Linnécentret for forskning om lärande (LinCS) (GU)
Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU) (GU)
Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande och undervisning (1954-2010)

Ämnesområden

Pedagogik

Chalmers infrastruktur