CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

If the language is the tool, what is the outcome?

Linda Bradley (Linnécentret for forskning om lärande (LinCS) ; Chalmers bibliotek, Centrum för fackspråk och kommunikation ; Institutionen för pedagogik och didaktik) ; Berner Lindström ; Hans Rystedt ; Sylvi Vigmo
EUROCALL, Ulster, Northern Ireland (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2010-03-31. Senast ändrad 2011-01-20.
CPL Pubid: 119025

 

Institutioner (Chalmers)

Linnécentret for forskning om lärande (LinCS) (GU)
Chalmers bibliotek, Centrum för fackspråk och kommunikation (2006-2008)
Institutionen för pedagogik och didaktik (1954-2010)
Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU) (GU)
Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande och undervisning (1954-2010)

Ämnesområden

Pedagogik

Chalmers infrastruktur