CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Tensions in Co-Evolutionary Processes: Three Swedish Seed Organizations in the 20th Century

Maureen McKelvey (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell dynamik)
Economics of Innovation and New Technology Vol. 14 (2005), 7,
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-01-19. Senast ändrad 2017-11-29.
CPL Pubid: 11901

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell dynamik (2005-2006)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur