CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

How and why dynamic selection regimes affect the firm’s innovative search activities

Maureen McKelvey (Institutionen för industriell dynamik)
Innovation : management, policy and practice Vol. 6 (2004), 1, p. 3-24.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-29.
CPL Pubid: 11900

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell dynamik (1900-2004)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur