CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Considerations about the Production and Utilization of Knowledge

Maureen McKelvey (Institutionen för industriell dynamik)
Journal of Institutional and Theoretical Economics Vol. 160 (2004), 1, p. 122-125.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2017-11-29.
CPL Pubid: 11899

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell dynamik (1900-2004)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur