CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Illustrative direct ab initio calculations of surface Raman spectra

Patrik Johansson (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik)
Phys Chem Chem Phys Vol. 7 (2005), p. 475-482.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2014-12-09.
CPL Pubid: 11897

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur