CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A novel field of ab initio studies: complexation of simple anions within neutral cryptands

Patrik Johansson (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; E Abrahamsson ; Per Jacobsson (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik)
Journal of Molecular Structure (THEOCHEM) (0166-1280). Vol. 717 (2005), 1-3, p. 215-221.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2014-12-09.
CPL Pubid: 11895

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur